Regulamin – Łazik
Łazik

Regulamin

.

Grupa Turystyczna Łazik

ZAPRASZA

 

REGULAMIN GRUPY ŁAZIK / TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE X (TTX)

1 – Warszawska Grupa Turystyczna Łazik działająca przy Towarzystwie Turystycznym X (TTX) jest grupą działającą na zasadach non-profit, wszystkie nasze wydarzenia organizowane są po kosztach i mają charakter składkowy. Organizatorzy imprez wykonują swoją pracę społecznie i ponoszą koszty uczestnictwa w wydarzeniu na tych samych zasadach, co pozostali uczestnicy.

2 – Organizowane wycieczki są wydarzeniami prywatnymi i nie są imprezami turystycznymi w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych. Dlatego też:
– Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce lub wydarzeniu na własną odpowiedzialność
– Każdy uczestnik wycieczki na własną rękę ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków

3 – Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach i wydarzeniach tylko w obecności prawnych opiekunów.

4 – Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

5 – Uczestnik wycieczki w każdym momencie może odłączyć od grupy, zgłaszając zamiar organizatorowi lub zamykającemu.

6 – W trakcie trwania wydarzenia wszyscy uczestnicy zwracają się do siebie po imieniu.

7 – Wydarzenia organizujemy w ramach promocji działów Strefy Wydarzeń:

8 – Zapisy na wycieczki  odbywają się poprzez stronę wydarzenia aktualnie promowanego działu Strefy Wydarzeń. Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, zapisy obowiązują na wszystkie wycieczki. Zapisy nie dotyczą gości specjalnych organizatorów.

WYCIECZKI ROWEROWE:

9 – Podczas wycieczek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Przepis ten nie dotyczy imprez integracyjnych oraz czasu wolnego na noclegach, w trakcie imprez kilkudniowych.

10 – Po drogach publicznych poruszamy się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

11 – Ograniczamy liczbę uczestników wycieczek rowerowych do 15 na jednego prowadzącego. Ekipa może zostać powiększona, jeśli zgłosi się uczestnik chętny do prowadzenia drugiej (lub kolejnej) 15-osobowej podgrupy jadącej w odległości 200 metrów za pierwszą (nie trzeba znać trasy). Uwaga! W czasie trwania epidemii koronawirusa, do odwołania ograniczamy liczbę uczestników wycieczek do 10.

12 – Uczestnicy wycieczek rowerowych zobowiązani są zadbać o właściwy stan techniczny swoich rowerów, a w szczególności o:
– Sprawne oświetlenie przednie i tylne
– Sprawne hamulce
– Posiadanie zapasowej dętki

13 – Organizatorzy wycieczek nie naprawiają rowerów uczestników.

14 – W czasie przejazdów nocnych, bądź w warunkach ograniczonej widoczności, uczestnicy wycieczek rowerowych mają obowiązek używania kamizelek odblaskowych i pełnego oświetlenia roweru.

15 – Prędkość jazdy na wycieczkach rowerowych (jeśli opis wycieczki nie podaje inaczej):
– Asfalty 18-23 km/h
– Teren 15-18 km/h

16 – Zamykający wycieczkę rowerową (jeśli jest wyznaczony) zatrzyma grupę w przypadku:
– Awarii roweru uczestnika
– Wypadku

17 – Zamykający wycieczkę rowerową nie czeka na uczestników, którzy:
– Zatrzymują się, aby rozmawiać przez telefon
– Odłączają od grupy ‚na chwilę’ np. do sklepu
– Jadą z prędkością poniżej minimalnej obowiązującej na wydarzeniu

18 – Zalecamy na wycieczki rowerowe:
– Rowery MTB (górskie) lub trekkingowe
– Kaski

WYCIECZKI PIESZE:

19 – Prędkość marszu na wycieczkach pieszych (jeśli opis wycieczki nie podaje inaczej):
– 4.5-5.0 km/h

20 – Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, na wycieczkach pieszych nie obowiązują limity uczestników. .

OGÓLNE:

21 – Zastrzegamy sobie prawo do publikacji zdjęć z naszych wypraw i wydarzeń na naszej stronie lazik.pl oraz na stronach Strefy Wydarzeń w działach Aktywni Warszawa, Towarzysz Podróży, Forum Rowerowe i Foty.

22 – Filmowanie wycieczki wymaga zgody prowadzącego oraz filmowanych uczestników.. W przypadku braku zgody, kamerki muszą być zdemontowane z rowerów i wyłączone na czas trwania wydarzenia.

23 – Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów, które:
a) zniesławiają lub ubliżają
b) naruszają prawa autorskie
c) aprobują lub wspierają działalność niezgodną z prawem
d) zawierają spam lub reklamę
e) są wulgarne

ZAKOŃCZENIE:

24 – Organizator w każdej chwili ma prawo odmówienia udziału w wycieczce uczestnikowi niestosującemu się do zasad regulaminu.

Strona główna: Łazik