Regulamin – Łazik
Legalny Łazik

Bądź na bieżąco, sprawdź aktualne wydarzenia grupy na stronie głównej: Łazik

Regulamin

.

Grupa Turystyczna Łazik

ZAPRASZA

 

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ GRUPY TURYSTYCZNEJ ŁAZIK 

1 – Warszawska Grupa Turystyczna Łazik jest grupą działającą na zasadach non-profit, wszystkie nasze wydarzenia organizowane są po kosztach i mają charakter składkowy. Organizatorzy imprez wykonują swoją pracę społecznie i ponoszą koszty uczestnictwa w wydarzeniu na tych samych zasadach, co pozostali uczestnicy.

2 – Organizowane wycieczki są wydarzeniami prywatnymi i nie są imprezami turystycznymi w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych. Dlatego też:
– Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce lub wydarzeniu na własną odpowiedzialność
– Każdy uczestnik wycieczki na własną rękę ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków

3 – Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach i wydarzeniach tylko w obecności prawnych opiekunów.

4 – Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

5 – Uczestnik wycieczki w każdym momencie może odłączyć od grupy, zgłaszając zamiar organizatorowi lub zamykającemu.

6 – W trakcie trwania wydarzenia wszyscy uczestnicy zwracają się do siebie po imieniu.

7 – Wydarzenia organizujemy w ramach promocji działów Strefy Wydarzeń:

8 – Zapisy na wycieczki  odbywają się poprzez stronę wydarzenia aktualnie promowanego działu Strefy Wydarzeń. Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, zapisy obowiązują na wszystkie wycieczki. Zapisy nie dotyczą gości specjalnych organizatorów.

9 – Uczestnicy wycieczek promocyjnych mogą ponownie wziąć udział w wydarzeniach wyłącznie po wykazaniu aktywności na promowanych przez nas portalach poprzez dodanie komentarzy, zdjęć itp.po zakończonych wydarzeniach.

10 – Organizatorzy innych grup/stron/portali mogą brać udział w wydarzeniach grupy pod warunkiem uzgodnienia współpracy odnośnie wzajemnych zaproszeń.

WYCIECZKI ROWEROWE:

11 – Podczas wycieczek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Przepis ten nie dotyczy imprez integracyjnych oraz czasu wolnego na noclegach, w trakcie imprez kilkudniowych.

12 – Po drogach publicznych poruszamy się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

13 – Ograniczamy liczbę uczestników wycieczek rowerowych do 15 na jednego prowadzącego. Ekipa może zostać powiększona, jeśli zgłosi się uczestnik chętny do prowadzenia drugiej (lub kolejnej) 15-osobowej podgrupy jadącej w odległości 200 metrów za pierwszą (nie trzeba znać trasy).

14 – Uczestnicy wycieczek rowerowych zobowiązani są zadbać o właściwy stan techniczny swoich rowerów, a w szczególności o:
– Sprawne oświetlenie przednie i tylne
– Sprawne hamulce
– Posiadanie zapasowej dętki

15 – Organizatorzy wycieczek nie naprawiają rowerów uczestników.

16 – W czasie przejazdów nocnych, bądź w warunkach ograniczonej widoczności, uczestnicy wycieczek rowerowych mają obowiązek używania kamizelek odblaskowych i pełnego oświetlenia roweru.

17– Prędkość jazdy na wycieczkach rowerowych (jeśli opis wycieczki nie podaje inaczej):
– Asfalty 18-23 km/h
– Teren 15-18 km/h

18 – Zamykający wycieczkę rowerową (jeśli jest wyznaczony) zatrzyma grupę w przypadku:
– Awarii roweru uczestnika
– Wypadku

19 – Zamykający wycieczkę rowerową nie czeka na uczestników, którzy:
– Zatrzymują się, aby rozmawiać przez telefon
– Odłączają od grupy ‚na chwilę’ np. do sklepu
– Jadą z prędkością poniżej minimalnej obowiązującej na wydarzeniu

20 – Zalecamy na wycieczki rowerowe:
– Rowery MTB (górskie) lub trekkingowe
– Kaski

WYCIECZKI PIESZE:

21 – Prędkość marszu na wycieczkach pieszych (jeśli opis wycieczki nie podaje inaczej):
– 4.5-5.0 km/h

22 – Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, na wycieczkach pieszych nie obowiązują limity uczestników. .

OGÓLNE:

23 – Minimalna liczna uczestników zapisanych na wydarzenie: 10. W przypadku mniejszego zainteresowanie udziałem w wydarzeniu, organizator ma prawo nie potwierdzić wydarzenia, przełożyć na inny termin lub odwołać.

24 – Zastrzegamy sobie prawo do publikacji zdjęć z naszych wypraw i wydarzeń na naszej stronie lazik.pl oraz na stronach Strefy Wydarzeń w działach Aktywni Warszawa, Amorki, Towarzysz Podróży, Forum Rowerowe i Foty.

25 – Filmowanie wycieczki wymaga zgody prowadzącego oraz filmowanych uczestników.. W przypadku braku zgody, kamerki muszą być zdemontowane z rowerów i wyłączone na czas trwania wydarzenia.

26 – Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów, które:
a) zniesławiają lub ubliżają
b) naruszają prawa autorskie
c) aprobują lub wspierają działalność niezgodną z prawem
d) zawierają spam lub reklamę
e) są wulgarne

ZAKOŃCZENIE:

27 – Organizator w każdej chwili ma prawo odmówienia udziału w wycieczce uczestnikowi niestosującemu się do zasad regulaminu.

Strona główna: Łazik