Regulamin - Łazik - grupa turystyczna
Legalny Łazik
Bądź na bieżąco, sprawdź aktualne wydarzenia grupy na stronie głównej: ŁazikWSPARCIE SERWERA:

Regulamin

.

Grupa Turystyczna Łazik

ZAPRASZA

REGULAMIN WARSZAWSKIEJ GRUPY TURYSTYCZNEJ ŁAZIK 

1 – Warszawska Grupa Turystyczna Łazik jest grupą działającą na zasadach non-profit, wszystkie nasze wydarzenia organizowane są po kosztach i mają charakter składkowy. Organizatorzy imprez wykonują swoją pracę społecznie i ponoszą koszty uczestnictwa w wydarzeniu na tych samych zasadach, co pozostali uczestnicy.

2 – Organizowane wycieczki są wydarzeniami prywatnymi i nie są imprezami turystycznymi w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych. Dlatego też:
– Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce lub wydarzeniu na własną odpowiedzialność
– Każdy uczestnik wycieczki na własną rękę ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków

3 – Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach i wydarzeniach tylko w obecności prawnych opiekunów.

4 – Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.

5 – Uczestnik wycieczki w każdym momencie może odłączyć od grupy, zgłaszając zamiar organizatorowi lub zamykającemu.

6 – W trakcie trwania wydarzenia wszyscy uczestnicy zwracają się do siebie po imieniu.

7 – Wydarzenia organizujemy w ramach promocji działów Strefy Wydarzeń:

8 – Zapisy na wycieczki  odbywają się poprzez stronę wydarzenia aktualnie promowanego działu Strefy Wydarzeń. Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, zapisy obowiązują na wszystkie wycieczki. Zapisy nie dotyczą uczestników dołączających do wydarzeń grupy po raz pierwszy (dotyczy wydarzeń bez limitu uczestników) i gości specjalnych organizatorów.

9 – Uczestnicy wycieczek promocyjnych mogą ponownie wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach wyłącznie po wykazaniu aktywności na promowanych przez nas portalach poprzez dodanie komentarzy, zdjęć itp. po zakończonych wydarzeniach.

10 – Organizatorzy innych grup/stron/portali mogą brać udział w wydarzeniach grupy pod warunkiem uzgodnienia współpracy odnośnie wzajemnych zaproszeń.

11 – Minimalna liczna uczestników zapisanych na wydarzenie: 10.  W przypadku mniejszego zainteresowania udziałem w wydarzeniu, organizator ma prawo nie potwierdzić wydarzenia lub przełożyć na inny termin. Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, organizator potwierdzi wycieczkę najpóźniej do godz. 20:00 w przeddzień wyjazdu.

WYCIECZKI ROWEROWE:

12 – Podczas wycieczek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Przepis ten nie dotyczy imprez integracyjnych oraz czasu wolnego na noclegach, w trakcie imprez kilkudniowych.

13 – Po drogach publicznych poruszamy się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

14 – Ograniczamy liczbę uczestników wycieczek rowerowych do 15 na jednego prowadzącego. Ekipa może zostać powiększona, jeśli zgłosi się uczestnik chętny do prowadzenia drugiej (lub kolejnej) 15-osobowej podgrupy jadącej w odległości 200 metrów za pierwszą (nie trzeba znać trasy).

15 – Uczestnicy wycieczek rowerowych zobowiązani są zadbać o właściwy stan techniczny swoich rowerów, a w szczególności o:
– Sprawne oświetlenie przednie i tylne
– Sprawne hamulce
– Posiadanie zapasowej dętki

16 – Organizatorzy wycieczek nie naprawiają rowerów uczestników.

17 – W czasie przejazdów nocnych, bądź w warunkach ograniczonej widoczności, uczestnicy wycieczek rowerowych mają obowiązek używania kamizelek odblaskowych i pełnego oświetlenia roweru.

18– Prędkość jazdy na wycieczkach rowerowych (jeśli opis wycieczki nie podaje inaczej):
– Asfalty 20-25 km/h
– Teren 15-19 km/h

19 – Zamykający wycieczkę rowerową (jeśli jest wyznaczony) zatrzyma grupę w przypadku:
– Awarii roweru uczestnika
– Wypadku

20 – Zamykający wycieczkę rowerową nie czeka na uczestników, którzy:
– Zatrzymują się, aby rozmawiać przez telefon
– Odłączają od grupy ‚na chwilę’ np. do sklepu
– Jadą z prędkością poniżej minimalnej obowiązującej na wydarzeniu

21 – Zalecamy na wycieczki rowerowe:
– Rowery MTB (górskie) lub trekkingowe
– Kaski

WYCIECZKI PIESZE:

22 – Prędkość marszu: (jeśli opis wycieczki nie podaje inaczej): 4.5–5.0 km/h

23 – Dystans wycieczek: (jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej): 20-25 km/h

24 – Jeśli opis wydarzenia nie podaje inaczej, na wycieczkach pieszych nie obowiązują limity uczestników.

OGÓLNE:

25 – Zastrzegamy sobie prawo do publikacji zdjęć z naszych wypraw i wydarzeń na naszej stronie lazik.pl oraz na stronach Strefy Wydarzeń w działach Towarzysz Podróży, Foty i Forum Rowerowe.

26 – Filmowanie wycieczki wymaga zgody prowadzącego oraz filmowanych uczestników.. W przypadku braku zgody, kamerki muszą być zdemontowane z rowerów i wyłączone na czas trwania wydarzenia.

27 – Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisów, które:
a) zniesławiają lub ubliżają
b) naruszają prawa autorskie
c) aprobują lub wspierają działalność niezgodną z prawem
d) zawierają spam lub reklamę
e) są wulgarne

ZAKOŃCZENIE:

28 – Organizator w każdej chwili ma prawo odmówienia udziału w wycieczce uczestnikowi niestosującemu się do zasad regulaminu.

Strona główna: Łazik